Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – najważniejsze informacje

Postępowanie prowadzone przed Krajową Izbą Odwoławczą (znaną jako KIO) w dość dużym stopniu różni się od zasad obowiązujących w przypadku postępowania sądowego.

W związku z tym sama znajomość przepisów jest niewystarczająca w przypadku takiego postępowania. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat odwołań w KIO, ich kosztów oraz wielu innych związanym z tym przepisów i zasad. Dzięki temu cały proces zostanie przeprowadzony o wiele bardziej sprawnie, a jego rezultat będzie zadowalający. Dobrze jest więc zainteresować się kilkoma zagadnieniami.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – najważniejsze informacje

Co warto wiedzieć o odwołaniach do KIO?

Koszt odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej zależy od kilku czynników. Jeśli wpis dotyczy dostaw i usług, wówczas jego koszt to 7500 zł w postępowaniach krajowych oraz 15 000 zł w postępowaniach unijnych. Jeśli jednak wpis jest związany z robotami budowlanymi, wówczas jego koszt to 10 000 zł w postępowaniach krajowych i 20 000 zł w postępowaniach unijnych. W przeciwieństwie do spraw sądowych, w tym przypadku mamy do czynienia ze stała opłatą, która nie jest powiększana o żadne opłaty obliczane jako procent wartości przedmiotu sporu.

Oczywiście kosztami obciążona jest strona przegrywająca. Bardzo ważną zaletą spraw prowadzonych przez KIO jest ich rozsądne rozplanowanie w czasie. Oznacza to, że sprawy są rozpatrywane o wiele szybciej i sprawniej niż w przypadku standardowych spraw prowadzonych przez sądy. W praktyce Izba rozpatruje sprawę oraz odwołanie w ciągu 15 dni od jego otrzymania. Czasami jednak mogą być wymagane dodatkowe sprawy i czas potrzebny na dokładniejsze i sprawiedliwe rozwiązanie problemu.

Nie każdy zna się na odwołaniach przed KIO, dlatego dobrym pomysłem jest zatrudnienie profesjonalnej kancelarii prawnej opisywanej hasłem kancelaria odwołanie do KIO. Dzięki pomocy zewnętrznych fachowców nie trzeba się niczym martwić, ponieważ poprowadzą oni całą sprawę odwoławczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i z dbałością o dobro klienta.